Fejléc

Technológia

Rövid technológia a nemesacélok kémiai felületkezeléséhez

Célja:
A nemesacélok korrózióálló tulajdonságaikat egy mikroszkópikusan vékony oxid védőrétegnek, az ún. passzívrétegnek köszönhetik. A hibátlan és hatásos passzívréteg képződésének előfeltétele  a szennyeződésmentes, fémesen tiszta felület.A kémiai felületkezelés - azaz a pácolás - célja a szennyeződések ( hegesztési reve, oxidréteg, futtatási színek, idegen rozsda és a mechanikai megmunkálás során a felületbe préselt fémes alkotórészek ) és felületi zavaró tényezők, pl. szerves szennyeződések eltávolítása, ezek ugyanis gátolják a passzívréteg zavartalan kialakulását .

1. Előkészítés

A termelésben előállított alkatrészeket a pácoló helyiségbe szállítják. Ott előkészítik ezeket a kémiai pácoló folyamathoz. Ez a folyamat rendszerint az olaj, zsír, festék- és ragasztómaradékok eltávolítására korlátozódik egy zsírtalanító szer felvitele segítségével. A folyékony zsírtalanító szer lényegében tenzidekből és lúgokból áll
(lsd. DIN biztonsági adatok).
    A zsírtalanító szert egy légnyomásos pumpa, vagy a nagynyomású készüléken levő kémiai by - pass segítségével lehet felvinni. A pár perces hatóidő letelte után a zsírtalanító egy nagynyomású készülékkel lesz lemosva.


2. Pácolás

2.1. Pácpaszta

A pácpaszta eltávolítja a hegesztési varratoknál és a hőhatásnak kitett részeken a futtatási színeket, a reveképződést, illetve az idegen rozsdát. A hegesztési salakmaradékokat előzőleg el kell távolítani. A pácolópasztát egy pácolóecsettel egyenletesen és jól fedőn fel kell kenni a pácolandó területre. Használat után a tárolóedényt le kell zárni.
1 kg pácpasztával a reveképződés fokától függően 80 - 150 fm hegesztési varratot lehet kezelni.
   A hatóidő a reveképződés fokától függően nem szilárdított nemesacélok (pl. 1.4301 ) esetében 10 - 60 perc, szilárdított nemesacéloknál ( pl. 1.4571 ) 30 - 120 perc. Végezetül hideg vízzel gondosan le kell mosni. A nehezen leváló, de már oldott reve nemesacél drótkefével, vagy egy nagynyomású mosókészülékkel távolítható el. A pácpaszta egyszerű semlegesítését semlegesítőszerrel lehet elvégezni ( lsd. 3.pont ).


Megjegyzés:   a címkén feltüntetett tudnivalókat feltétlenül be kell tartani!

A KOR-FEL pácpaszta nem tartalmaz sósavat vagy kloridot


2.2. Szórópácolás

A szórópác felületeket tisztít és a futtatási színeket, illetve a hegesztési revéketegy munkafolyamatban távolítja el. Az indikátor bekeverése a beszórási folyamatot jól követhetővé teszi és egyben szavatolja a gél egyenletes felvitelét. A pácoláskor az indikátor optimálisan gátolja a mérgező nitrózus gázok keletkezését, zsírtalanítja a felületet és gátolja a nitritképződést a szennyvízben. Az indikátort  a gélhez kell keverni még annak felhasználása előtt. Az indikátort kiszámított adagban szállítjuk. Egy csomag indikátort kell az originál gélhez adni, ezután az egészet erősen össze kell rázni és a homogenizálást kb. 5 perc múlva megismételni.     Az így előkészített pácgélt egy szórókészülékkel 3 - 6 bar nyomás mellett egyenletesen, kb. 2 - 3 mm vastag rétegben kell a felületre felvinni. A pácgél tixotróp, így cseppmentesen megmarad a függőleges, ill. az áthajló felületeken is. Hatékonyság: kb.2 - 5 m2 / kg gél. A hatóidő a reveképződés fokától függően 30 - 90 perc. Figyelni kell arra, hogy a pácgél ne száradjon a felületre, mert az így keletkezett foltokat csak ismételt pácolással lehet eltávolítani. A pácolás befejezése után a szórópácot gondosan le kell mosni egy nagynyomású készülékkel. Az átlagos vízfelhasználás kb. 15 l / m2. A nyomás legalább 150 bar legyen.

Megjegyzés

• A pácolás befejezése után a pácolókészüléket meg kell tisztítani.
• A szórócsőben maradt szórópácot vissza kell pumpálni.
• A pácolás befejezése után a pácolókészüléket meg kell tisztítani.
• A szórókészüléket addig kell vízzel mosni, amíg tiszta nem lesz a lefolyó víz.
• A pácolás befejezése után a pácolókészüléket meg kell tisztítani.
• A pumpában maradt vizet a pumpa elcsavarásával ki kell önteni.
• A pácolás befejezése után a pácolókészüléket meg kell tisztítani.
• Az üres tartályt vízzel ki kell mosni úgy, hogy az indikátor színe is eltűnjön.


Tudnivalók

A pácgél egyenletes felvitele érdekében a szórási távolság kb. 50 cm legyen.      A pác nagynyomású készülékkel való lemosásakor a felületet előbb egy széles sugarú düznivel mennyiségileg semlegesre kell mosni, és ezután a hegesztési varratok területét egy kerek sugarú düznivel kis távolságról teljesen meg kell tisztítani. A címkék utasításait feltétlenül be kell tartani! A lemosott felület semlegességét indikátorpapírral ellenőrizni kell. A mosáshoz ivóvíz minőségű vizet kell felhasználni. Ha a megrendelő a mosást kloridmentes vízzel kéri, akkor teljesen sómentes vizet, tiszta kondenzátumot, vagy desztillátumot kell használni.

A KOR-FEL pácpaszta nem tartalmaz sósavat vagy kloridot


2.3 Mártópácolás

A pácolásra váró anyagot egy mobil teherhordóval, rendszerint egy belsőtéri daruval rakják a mártómedencébe a nagyobb részeket, a kisebbeket PVC - kosarakba helyezik. A pácolómedence fluorsav, salétromsav és tenzidek keverékével van töltve (lsd. DIN biztonsági adatlap). A szükséges behatási idő után, mely a szennyeződés fokától és az anyag minőségétől függően különböző
( rendszerint 30 - 120 perc ), ki kell venni a medencéből a pácolandó anyagot. A megpácolt alkotórészt ezután a mosásra kijelölt helyre szállítják, ahol nagynyomású készülék segítségével lemossák a felületen maradt pácolási maradékokat. A felület lemosása nagyon fontos része a pácolás utáni folyamatnak. Csak gondos lemosás után kaphatunk semleges, fémesen tiszta, maradékmentes felületet. A lemosott felület semlegességét indikátorpapírral kell ellenőrizni. Világos, fémesen tiszta felület a cél. Ezután kezdődhet a passziválási eljárás. A pácolt nemesacélfelületnek a levegő oxigénjével való reakciója révén fellépő önpassziválódása mikroklimatikus tényezőktől függően több napot vehet igénybe. E folyamat lerövidítése érdekében egy passziválóoldatot viszünk fel a nemesacél felületére, amely oldat oxidáló savakból vagy sókból áll.
( lsd. DIN - biztonsági adatlap ).Kb. 30 perces hatóidő utánkialakul a védő passzívréteg ( krómoxidréteg ). Végezetül az oldatot nagynyomású készülékkel alaposan le kell mosni. A munkafolyamat - mártóeljárásos kémiai nemesacélpácolás - befejeződött. Az alkatrészek további felhasználásra készen állnak.A KOR-FEL pácpaszta nem tartalmaz sósavat vagy kloridot


3. Passziválás

A pácolt nemesacél-felületnek a levegő oxigénjével való reakciója révén fellépő önpassziválódása mikroklimatikus tényezőktől függően több napot, esetleg hetet vehet igénybe. Ebben az időben az anyagok külső hatásoknak vannak kitéve és lokális, vagy nagyobb kiterjedésű korróziós jelenségek ( vörös rozsda képződése ) léphetnek fel. Ezért fontos a passzívréteg azonnali kialakítása egy passziválóoldat segítségével. Kb. 30 perces hatóidő után  képződik a védő passzívréteg ( krómoxidréteg ). Végül az oldatot nagynyomású készülékkel alaposan le kell mosni. A munkafolyamat - mártóeljárásos kémiai nemesacélpácolás - befejeződött. Az alkatrészek további felhasználásra készen állnak. A passziválást kis felületek esetében ecsettel, nagyobb felületek esetében szórókészülékkel végezzük el. A hatékonyság 8 - 10 m2 / kg. Egy legalább 30 perces hatóidő után tiszta vízzel le kell mosni a felületet.

4. Egy pácolóhelyiség felszerelése

Az agresszív anyagok, melyekkel a pácolóhelyiségben dolgozunk, megkövetelik a megfelelően ellenálló padozatot. Ez rendszerint epoxid műanyag gyantából készül. A pácolóhelyiség padlóját ( mindegy, milyen kivitelezésű ) el kell látni lefolyónyílással és csatornával, hogy a savanyú és nehézfémmel terhelt szennyvíz elvezetése egy megfelelő nagyságú saválló szívóaknába szavatolva legyen.A savanyú szennyvizet, mielőtt a központi csatornába lefolyik, semlegesíteni kell és meg kell tisztítani a nehézfémektől. Ehhez egy szennyvíz - előkészítő berendezésre van szükség.
A pácolóhelyiségben keletkező, savval terhelt levegőt egy - a terem méretéhez igazodó - dimenzionált radiálventillátor szívja el, és mielőtt az atmoszférába távozna, a levegő átmegy egy szennygáz - mosón és ezáltal megtisztul. A mártópácoláshoz szükséges kádak rendszerint PP - ből állnak, dupla falúak és biztonsági okokból erős vasbetéttel vannak ellátva. A kád szélén hosszanti irányban egy lefolyócsatorna van szerelve, amely a radiálventillátor szívóberendezéséhez van csatolva. A kádon levő tető megakadályozza a keletkező gázok legnagyobb részének távozását a légtérbe.Az esetleges szórópácolási munkák számára min. 6 bar - os légnyomásos csatlakozás szükséges. Szórópácoláshoz rendszerint kisnyomású pumpát használnak, 3 - 4 bar nyomás mellett. A pácolandó anyag mosásához és tisztításához nagynyomású ( 150 bar ) elektromos tisztítókészüléket használnak. A pácolásra váró nehéz anyagok rögzítésére erős kenderkötelet vagy nylon tartókötelet alkalmaznak.
A pácolóhelyiségben több frissvíz - csatlakozásra is szükség van. Biztonsági megfontolásból a pácolóteremben van egy szennygáz - mosó egy radiálventillátorral, mely 10 - szeres légátforgatásról gondoskodik óránként.Megfelelő nagyságú ablaknyílásokkal van a kielégítően friss légáramlás biztosítva.A pácolóhelyiség felszerelései közé tartozik továbbá a vésztusoló. A biztonsági felszerelések sorához csatlakozik az ELSŐSEGÉLYÁLLOMÁS, ellátva elegendő mennyiségű szemkimosó folyadékkal. A közvetlen biztonsági felszerelésekhez tartozik még a saválló öltözet, saválló kesztyű, saválló lábbeli, arcvédelem, védőszemüveg, védőmaszk. Ez utóbbihoz tartozik a megfelelő mennyiségű pótfilter.
A fenti biztonsági felszerelések nélkül nem szabad elvégezni a pácolási munkákat.
Egy biztonsági jelzőtáblát és a szakmai vezetőség által írt figyelmeztető táblákat minden követendő utasítással és tudnivalóval ki kell függeszteni a pácolóhelyiség falára. Az érvényes biztonsági előírásokat be kell tartani.5. Szennyvízsemlegesítés

A pácolási szennyvizet csak semlegesítés és az alkotórészek kicsapása után lehet a vízháztartási törvényre vonatkozó érvényes központi és helyi közigazgatási előírások betartásával a csatornarendszerbe vezetni. Ezért szükség van a szennyvíz megfelelő előkészítésére. Tapasztalat szerint a semlegesítést 10 % - os mésztejjel lehet a leghatékonyabban elvégezni.A szűrés, az összenyomás ill. a levegőn való szárítás után a nehézfém tartalmú iszapot egy, az erre a területre specializálódott cégnek kell átadni mint különleges hulladékot.
    A vízben található alkotórészek ( Fe, Cr, Ni, fluorid ) optimális kicsapásához és a szennyvíz megfelelő pH - értékének beállításához a kémhatást ( pH értéket ) ellenőrizni kell. Ez a semlegesítési folyamat alatt 9,5.A folyadékot a kvantitatív kicsapás érdekében mozgásban kell tartani, tehát pl. keverni kell.


6. Biztonsági intézkedések

Vegyi termékek alkalmazása során a termékspecifikus DIN Biztonsági adatlapokon foglaltakat és a szállítótartályok címkéin levő védő és biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani!     Meg kell akadályozni azt a munkát, melynek során nem használják az előírt biztonsági felszereléseket!

• Veszélyes anyagok: 2000.evi XXV.törvény
• Készítmények:  A kémiai biztonságról 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet
• A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készi ményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet. A munkahelyek kémiai biztonságárol
• Veszélyes hulladékok: 98/2001.(VI:15.) Korm. rendelet.
• A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
16/2001.(VII.18.) és 10/2002.(III.26.)KőM rendeletek
• A Hulladékok Jegyzékéről. 94/2002.(V.5.) Korm.rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályaról
• Tűzvédelem: 35/1996.(XII.29.)BM rendelet
• Munkavédelem: 1993.évi XCIII.tőrvény és 25/1196.(VIII.28.) NM rendelet


Általunk lesz a nemesacél igazán rozsdamentes!


 
© 2004 - 2020 kor-fel.hu Minden jog fenntartva.
  Karbantartja: Karbantartja: https://naon.hu https://naon.hu
admin